Zorg voor kwetsbare inwoners

Inwoners die in armoede leven of op een andere manier kwetsbaar zijn, moeten kunnen rekenen op de juiste ondersteuning om (weer) zelfredzaam te worden. Zij kunnen daarvoor nu al terecht bij diverse organisaties in Papendrecht. Toch blijkt uit de praktijk dat niet iedereen die organisaties weet te vinden. Het risico is dat mensen tussen wal en schip vallen.

We willen daarom de gezinnen of individuen waar het om gaat beter leren kennen en hun verhalen horen. Waar lopen zij tegen een muur of hebben zij het gevoel van het kastje naar de muur te worden gestuurd? Vanuit die praktijkervaringen kunnen we verbeteringen aanbrengen in het systeem.

Hoe mooi zou het zijn als iemand die ondersteuning nodig heeft dat kan delen met een vertrouwenspersoon? Dat kan een professional zijn maar ook een vrijwilliger, een vertrouwenspersoon of een ervaringsdeskundige uit de eigen omgeving.

Acties

  1. In samenspraak met maatschappelijke partners ontwikkelen we een plan van aanpak voor versterking van vroegsignalering.
  2. We onderzoeken de mogelijkheden om een integrale aanpak aan te jagen binnen de bestaande infrastructuur voor hulp in Papendrecht.