Sterk in de regio

Uitgangspunt van de gemeente Papendrecht is dat we lokaal doen wat lokaal kan en regionaal samenwerken waar het nodig is. We streven naar een scherpere visie op wat we als Papendrecht regionaal willen bereiken en welke rol we daarin willen vervullen.

  • Bereikbaarheid: met de auto, met de fiets, maar zeker ook met het openbaar vervoer werken we in regionaal verband aan een betere bereikbaarheid.
  • Verbetering van onderwijs en arbeidsmarkt: in de regio kijken we welke soorten onderwijs de arbeidsmarkt nodig heeft en waar die dan het beste gevestigd kunnen worden.
  • Sociaal domein.
  • Ketenvorming en innovatie in de economische speerpuntsectoren.
  • Schoner energiegebruik: bedrijven kunnen veel verschil maken waar het gaat om energiebesparing en schonere energie. Als gemeente willen we hen daar graag in stimuleren.