Groen

Veel inwoners willen meer, fraaier en beter onderhouden groen. De bewonerspeiling die we onlangs hebben gehouden, laat dat ook zien. We onderzoeken daarom de komende periode waar we het groen aantrekkelijker kunnen maken. Waar het kan en nodig is, vernieuwen we.

We geven meer aandacht aan ecologie, schakelen ook vaker een deskundige ecoloog in.

Een groen Papendrecht is een zaak van ons allemaal. We willen daarom inwoners verleiden om ook zelf meer te vergroenen. We geven hen daarover informatie en desgewenst advies.

Acties

  1. Slimmer onderhoud (sneller gedeeltelijke vervanging)
  2. Uitbreiding natuurvriendelijk onderhouden gras (van 18 naar 30%)
  3. Minimaal 30% bosplantsoen natuurvriendelijk onderhouden
  4. Verbetering parken verkennen
  5. Groen versterken bij onder andere reconstructies (in samenspraak omwonenden)
  6. Versterking groenstructuur
  7. Stimuleren groeninvesteringen inwoners (Operatie Steenbreek en Stimulering groene daken)
  8. Dashboard en indicatoren ontwikkelen