Thematische uitwerking coalitieakkoord

Naast de zes kernpunten van het collegeprogramma zijn er veel meer thema’s die (extra) aandacht verdienen. We noemen er hier tien. Daarnaast zijn er nog andere gemeentelijke taken en maatregelen die jaarlijks in de gemeentebegroting terugkomen.