Collegeactie-programma Papendrecht

Op deze website presenteert het college van burgemeester en wethouders van Papendrecht de zes belangrijkste speerpunten plus andere onderwerpen die de komende jaren extra aandacht krijgen. Ook leest u wat het college concreet wil bereiken om verder te groeien naar een mooier, veiliger, prettiger Papendrecht.

De speerpunten zijn gebaseerd op het coalitieakkoord ‘Zichtbaar nabij’ dat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is gepresenteerd.

Centraal staat verder de ambitie om zoveel mogelijk samen met inwoners, ondernemers en organisaties op te pakken. Daarom is ook voor het samenstellen van het collegeactieprogramma de samenleving geraadpleegd. Die input leverde niet alleen waardevolle informatie op maar ook informatie over wanneer, waarover en op welke manier de gemeente inwoners kan betrekken.

Bekijk PDF

Inbreng samenleving verwerkt in collegeactieprogramma 2019-2021

De zes belangrijkste thema's waar dit college de komende jaren aan gaat werken zijn:

 • Participatie

  Doelen bereiken we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen…

  Meer weten?

  Participatie

 • Een groen Papendrecht

  Veel inwoners willen meer, fraaier en beter onderhouden groen. De bewonerspeiling die we onlangs hebben gehouden, laat dat ook zien…

  Meer weten?

  Een groen Papendrecht

 • Een duurzaam Papendrecht

  Uit een bewonerspeiling komt naar voren dat Papendrechters duurzaamheid belangrijk vinden…

  Meer weten?

  Een duurzaam Papendrecht

 • Zorg voor kwetsbare inwoners

  Inwoners die in armoede leven of op een andere manier kwetsbaar zijn, moeten kunnen rekenen op de juiste ondersteuning…

  Meer weten?

  Zorg voor kwetsbare inwoners

 • Lokaal ondernemersklimaat

  De gemeente zet zich in om ondernemers optimaal te faciliteren en in positie te brengen. Het economisch beleid geven we vorm samen met de ondernemers zelf…

  Meer weten?

  Lokaal ondernemersklimaat

 • Sterk in de Drechtsteden en de regio

  Uitgangspunt van de gemeente Papendrecht is dat we lokaal doen wat lokaal kan en regionaal samenwerken waar het nodig is…

  Meer weten?

  Sterk in de Drechtsteden en de regio

Daarmee zijn we er nog niet. Er zijn veel meer onderwerpen die onze aandacht vragen.

Een belangrijke ontwikkeling is de veranderde rolverdeling tussen gemeente en de samenleving. Enerzijds willen inwoners meer invloed en ruimte voor eigen initiatieven, anderzijds blijft de gemeente voor veel taken eindverantwoordelijk. Daar een balans in vinden, vraagt om een cultuurverandering, zowel bestuurlijk als ambtelijk. Ook daar werken we aan.